جزوه آموزشی استانداردها مهندسی مکانیک

جزوه آموزشی استانداردها مهندسی مکانیک

جزوه آموزشی استانداردها مهندسی مکانیک

جزوه آموزشی استانداردها مهندسی مکانیک

رشته مهندسی مکانیک 

تعداد صفحه 96

زبان : فارسی

 همراه با مثالهاي كاربردي از استانداردهاي API , AWS ، ASME


اینجا هم مشاهده کنید